Udlejning eller fremleje?

Hvis det er dig der er ejer af det du ønsker at udleje, er der tale om udlejning.

Ellers er der tale om fremleje. Altså en lejebolig som du ikke ejer, og som du ønsker at videreudleje helt eller delvist. Det er formelt kaldet et fremlejemål.

Det er vigtigt at du sætter dig ind i reglerne for udlejning før du lejer ud.

Hvis du ønsker at fremleje, er det nødvendigt at du har tilladelse til det i din lejekontrakt.

“Nice to know” ved fremleje

Fremlejeaftaler skal altid indgåes skriftligt mellem fremlejegiver og fremlejetager.

Når fremlejekontrakten er udfærdiget, skal din udlejer have en kopi af lejekontrakten, inden fremlejeperioden starter, og inden fremlejetager flytter ind, jf. lejelovens § 69, stk. 3.

Det er gratis at anvende lejekontraktsgeneratoren på EINDOM, som er den autoriserede A9 typeformular. På den måde sikrer du dig, at fremlejeaftalen er gyldig og kommer omkring alt, hvad den bør gøre.

Når du skal lave fremlejekontrakten, kan du tage udgangspunkt i din egen lejekontrakt og tilpasse den, hvor det er nødvendigt.

I lejekontraktens § 1 skal du eksempelvis huske at vælge “Lejeforholdet er et fremlejeforhold”. Du skal også huske at angive lejeperioden i § 2.

Sørg for at være opmærksom, hvis du angiver en periode i lejekontrakten, da den som udgangspunkt så er uopsigelig. I aftalen §11 kan I dog aftale et opsigelsesvarsel, hvis du vil bevare muligheden for at komme hjem før tid.  Dette gælder dog begge veje, så du risikerer dermed også at din lejer siger op, hvilket jo ikke er sjovt hvis du er bortrejst til udlandet ifm. studie eller arbejde.

Husk at du ikke må kræve højere husleje end den du selv betaler, samt at du maks må kræve 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders forudbetalt leje.

 

Gode råd hvis du skal leje din lejlighed eller ejendom ud

Lav en ordentlig lejekontrakt!

Som udlejer er det vigtigt at det er dig som har styr på forholdene når du lejer ud.

I forhold til lejeloven, er det nemlig primært lejerne der beskyttes, uanset at det er første gang du skal leje dit lejemål ud.

Har du haft svært ved at sælge din ejendom, og derfor ønsker at leje din ejendom ud, mere af økonomiske årsager end fordi du ønsker at blive den næste store udlejer og ejendomsmatador, så er det stadig lejerne der beskyttes iht. lejeloven.

Så vores budskab er klart – Tag styringen – ellers kan det få store økonomiske konsekvenser og du kan risikere at havne i en situation, hvor din udlejning kommer til at koste dig penge.

Husk at anvende udarbejde en ordentlig lejekontrakt, og altid skriftligt.

Ift. boligudlejning er det vigtigt at anvende den rigtige typeformular A9. Den kan du finde her: FIND LEJEKONTRAKT HER

Så er du sikker på at formkravene efterlever lejelovens bestemmelser.

Hvis du blot skriver et par linjer, som fx. adresse, husleje, periode og lidt om lejer, så vil lejeloven altid gælde, uanset hvad der er aftalt.

Eventyret om det lille gule hus som blev til et stort gult slot!

Der var engang et lille gult hus, som lå nede på havnen i Nykøbing Falster.

Tilbage i fordums tid, var der en vældig aktivitet på byens havn, hvor de handlende, landmænd, godsejere og købmænd, mødtes for at handle og fragte deres varer som f.eks. korn og sukker ud til hele verden.

Hele egnsdelen var Danmarks mest frugtbare område, og flere af de største danske pionerer, som bl.a. Reventlow, fik skabt en debat og frigørelse som påvirkede hele det danske samfund.

Generelt var der en god stemning og man byggede herregårde, slotte og udnyttede de muligheder der var tilstede. Flere store købmænd byggede flotte ejendomme, som i dag bruges til biblioteker og kulturhuse rundt omkring i byerne.

Men så en dag skete der noget i det lille hus. Det var som om at isdronningen havde frosset hele havnen til.
Faktisk var det så slemt, at hele egnsdelen frøs til.

Man havde tidligere oplevet store katastrofer, som den “Lollandske feber” og stormfloden der næsten oversvømmede en tredjedel af øen, men denne stilhed var alligevel en anden.

Produktion og handel med varer forsvandt. Ideerne, de vilde tanker og troen på, at det netop var hér, man skulle gøre den næste gode handel forstummede.

Men så en dag kom de tre unge iværksættere, Nickolaj, Henrik & Niels forbi i deres to smarte køretøjer. De ryddede ejendommen og alt hvad der var rundt om, så hele det tykke lag is forsvandt.

Med lidt vejsalt, varme og en hel masse knofedt, lykkedes det de unge mænd at få bragt det lille gule hus til live igen.

I dag troner huset, som et stort gult slot, på havnen i Nykøbing Falster, og det er så glad for at der var nogen der fik den idé at man kunne lave et firma der hed EINDOM.

EINDOM er et gratis program til udlejning og administration af lejemål, lejere og lejekontrakter, men det er en hel anden historie som jeg vil fortælle mere om en anden dag.

Hvis nogen læser denne historie, så skal de, vide at historien rent faktisk er sand.

De må også gerne vide at de tre unge mænd, Nickolaj, Henrik og Niels, sidder klar i slottet og er klar til at gøre en god handel, så alle på Lolland Falster og i hele Kongeriget kan komme tilbage til fordumstid, hvor produktionen og ideerne gik hånd i hånd.

Historien er kun lige begyndt.
NE