Tag din udlejningsforretning med på farten!

Tag dit udlejning med på farten, uden at miste overblik!

 • Opret lejere og lejekontrakter, uanset hvor du er
 • Upload dokumenter og bogfør data eller nøgletal på lejemålet
 • Hav altid overblik over din økonomi og dine lejemål
 • Endnu flere funktioner på vej – vi arbejder på højtryk og kan snart præsentere vores modul til forbrugsregnskab

Husk at tage billeder af dine lejemål, og upload dem nemt til din konto på EINDOM med få klik. På den måde har du altid en digital dokumentation for standarden på dit lejemål det rette sted.

Software til boligudlejning

Til dig der har et eller flere lejemål, og som gerne vil have styr på din udlejning.

EINDOM er Danmarks letteste software til udlejning og ejendomsadministration.

Let administration

 • Med EINDOM kan du let oprette lejemål
 • Lejere og ventelister giver dig et hurtigt overblik
 • Data- og dokumenthåndtering
 • Vi tilbyder gratis og lovlige skabeloner til indflytning og fraflytning
 • Lejekontraktsgenerator med guides og tips til §11

 

Funktioner der snart er klar:

 • Forbrugsregnskab
 • Huslejeregulering
 • Integration med regnskabsprogram
 • Huslejeopkrævning

 

Opret dig gratis på app.eindom.dk

Software til Ejendomsadministration fra Eindom.

 

Vi flytter din ejendomsdata gratis!

Mangler du et system til din udlejning eller er du træt af dit gamle program?

Så flytter vi gratis din ejendomsdata til EINDOM. Du får al stamdata fra dit gamle program overført til EINDOM. Og dine lejere og lejemål? Dem flytter vi naturligvis også med.

Når vi har flyttet dit materiale, laver vi alle dine lejemål, så du hurtigt er klar til at lave nye lejemål i EINDOM. Ring til os på 70 20 90 97 og hør mere, eller skriv til support@eindom.dk

Dokumenter til privat udlejning

Lovlige og nyttige dokumenter til privat udlejning

Der er en række formkrav man skal overholde, for at være på den sikre side når man lejer ud. Find dem alle på app.eindom.dk

Standard lejekontrakt i typeformularen A9, har vi lavet med en udførlig guide, så du let kommer igennem papirarbejdet.

Godkendte skabeloner til indflytningsrapport kan du downloade helt gratis. Det er lovpligtigt at afholde indflytningssyn iht. den nye lejelov. Sørg for at dokumentere lejemålets tilstand med fotodokumentation.

Ved fraflytningssynet findes der en tilsvarende skabelon. Den har vi også givet dig gratis adgang til. Læs mere på app.eindom.dk

 

Løs problemerne før de opstår

Ingen mennesker syntes at konflikter er rare

Uanset hvilken udlejer eller lejer du er som menneske, så er jeg overbevidst om, at størstedelen af os alle helst er fri for konflikter.

Det gælder både i vores privatliv, arbejdsliv og det gælder også ift. udlejning.

Hvem ønsker at skulle slås med sine lejere? Og hvilken lejer har lyst til at slås med sin udlejer, hverken når det gælder små eller store ting. INGEN!

Så klart kan det siges. I den ideelle verden, fik vi alle tingene løst som aftalt og alle udfordringer ville blive løst med et smil.

Alligevel virker det som om der er sket en optrapning i konflikter. Den nye lejelov har gjort vilkårene for lejere endnu bedre, og behovet for dokumentation med indflytningrapporter og udflytningsrapporter har aldrig været større. Samtidig ser man en umiddelbar stigende tendens til at hhv. udlejere og lejere går i dækning i hver deres skyttegrav.

LLO kæmper på lejernes side hvis de ser den mindste mulighed for at komme i huslejenævnet mod en kendt udlejer. Omvendt opretter udlejere lukkede grupper på facebook, hvor informationer om dårlige lejere deles, til skræk og advarsel for andre. Uanset at intentionerne på begge side af bordet, sikkert er gode, så virker det blot som en optrapning hvor en konflikt i sidste ende er uundgåelig.

I en god handel er både køber og sælger tilfredse

Hvis man sammenlignede sin udlejning med en handel, eller et samarbejde mellem kunde og sælger, så ville tonen sikkert få en anden lyd.

For alle ved, at hvis tonen bliver for skarp, så kommer kunden næppe igen. Omvendt er jeg klar over, at kunden ikke altid har ret.

Men udgangspunktet om at udlejning skal være som en god forretning må være til stede.

Derfor anbefaler vi i EINDOM, både udlejer og lejer at holde en god og sober tone. En positiv og konstruktiv dialog.
Sørg for at have aftalegrundlaget i orden med en lovlig lejekontrakt, der indeholder de punkter der matcher din udlejning.

Husk endelig at foretage indflytningsrapporter ved overdragelse af lejemålet til lejer, samt fraflytningssyn sammen med lejer ved lejemålets ophør.

Lad det være nemt og enkelt!

Det er i sidste ende bedst for alle parter.

Fraflytning, fraflytningssyn og tidsfrister

BEMÆRK: 1.juli 2015 er en vigtig dato at kende for dig som udlejer.

LEJEAFTALER INDGÅET FØR 1. JULI 2015

Hvis lejeaftalen er lavet før denne dato, kan du som udlejer kræve at lejer afleverer lejemålet nyistandsat, hvis lejemålet blev overtaget nyistandsat.

Så kan du som udlejer istandsætte alt fra gulve og vægge til køkken og bad, så det fremstår nyt

LEJEAFTALER INDGÅET EFTER 1. JULI 2015

Vær opmærksom på at den nye lejelov alene tilllader at du som udlejer må foretage det der kaldes en “normalistandsættelse”, det beskrives som en nødvendig hvidtning, maling og tapetsering samt maling af træ og jern

 

Tidsfrister du skal være opmærksom på som udlejer

Ejer du mere end et lejemål, skal du ifølge lejeloven altid afholde indflytnings- og udflytningssyn.

Lejemålet skal synes senest 2 uger efter, at du som udlejer er gjort bekendt med, at lejeren er flyttet ud.

Indkald lejeren til fraflytningssyn med mindst 1 uges varsel.

Indkaldelsen kan sendes digitalt, hvis lejekontrakten er indgået efter 1. januar 2018. Er lejekontrakten indgået før 1. Januar 2018, kan du kun indkaldes digitalt, hvis I i lejekontraktens § 11 har aftalt at benytte digital kommunikation. Med enkelte undtagelser kan udlejer ikke forlange, at du betaler for udbedring af mangler, hvis tidsfristen på mindst 1 uge ikke overholdes.

Ophæv eller opsig din lejer

Ophævelse af lejeaftale

En ophævelse sker med øjeblikkelig virkning, og er vel den yderste konsekvens at du som udlejer kan foretage dig overfor lejer, for det betyder at din lejer skal flytte fra lejemålet.

Det kræver dog, at din lejer har foretaget sig væsentlige overskridelser af jeres lejeaftale. Helt konkret er det en overtrædelse af Lejelovens § 93, der berettiger at en lejeaftale kan ophæves.

Eksempler på forhold som gør at du kan ophæve lejeaftalen:
 • Manglende huslejebetaling over en længere periode, og du som udlejer har givet en betalingsfrist på 14 dage, hvor lejeren stadig ikke har betalt. Dit påkrav kan først afsendes 3 hverdage efter seneste betalingsdato. Påkravet skal indeholde krav på huslejen, samt påmindelse om lejeforholdets ophør, hvis lejen ikke betales.
 • Lejer anvender lejemålet til andet end det i har aftalt i lejekontrakten, fx. til erhverv istedet for bolig. Som udlejer skal du gøre indsigelse overfor lejer, og hvis denne så stadig anvender lejemålet til andet end hvad der er aftalt, har du som udlejer ret til at ophæve lejeaftalen.
 • Hvis lejer nægter dig adgang til lejemålet – Hvis du og din lejer har aftalt, at du som udlejer har adgang til lejemålet fx. ifm. håndværkere der skal udbedre en mangel, og lejer nægter dette, kan du ophæve lejemålet.
 • Står lejemålet tomt –  Hvis din lejer er flyttet selvom I har aftalt at lejemålet skal beboes for en sikkerhedsskyld, kan lejemålet ophæves.
 • Vanrøgt – Hvis din lejer ødelægger eller påfører skade på dit lejemål, kan du ophæve lejeaftalen straks, hvilket normalt betyder at lejer skal være ude indenfor et par dage.
 • Overladelse af lejemål til andre – din lejer må ikke blot overlade lejemålet til andre mennesker, som ikke i forvejen bor i husstanden.
Lejer er til gene og overholder ikke god skik og orden

Hvis din lejer er til gene for enten dig som udlejer eller de øvrige beboer i ejendommen kan lejeaftalen ophæves, som f.eks:

 • Lejer truer eller udøver vold mod udlejer eller de øvrige beboer
 • Lejers adfærd er til gene, både på et sundhedsmæssigt utrygt, og støjende uacceptabelt niveau
 • Lejers husdyr er til væsentlig gene, pga. støj, lugt, frygt mm.

 

Opsigelse af lejeaftale

En opsigelse fra udlejers side skal altid ske jf. Lejelovens §§ 83 og 87, der fastsætter, at opsigelsen skal være skriftlig samt indeholde oplysning om årsagen til opsigelsen.

Som udgangspunkt kan du som udlejer ikke opsige din lejer, hvis I har indgået en tidsubestemt lejeaftale, med mindre der foreligger grunde som er nævnt i Lejelovens § 83 og §84.

Generelt kan du opsige din lejer hvis

 • Din lejer overholder ikke god skik og orden. Hvis du har lavet en husorden, har lejer lov til at rette op på sin adfærd, så det kræver flere påbud overfor lejer og god dokumentation for at lejer har overtrådt husordenen og iøvrigt er adfærdmæssigt er til gene dig eller de øvrige beboere.
 • Din ejendom/lejemål skal rives ned
 • Du flytter selv ind i lejemålet, og kan derfor opsige din lejer med et års varsel. Uanset om det er ejer eller andelsbolig. Du skal dog ikke have andre lejemål og samtidig skal du have ejet boligen da lejeaftalen blev indgået.
Opsigelse af lejer i et værelse

Hvis din lejer blot har lejet et værelse, i noget som er en del af din bolig er der minimum én måneds varsel.

Udlejning eller fremleje?

Hvis det er dig der er ejer af det du ønsker at udleje, er der tale om udlejning.

Ellers er der tale om fremleje. Altså en lejebolig som du ikke ejer, og som du ønsker at videreudleje helt eller delvist. Det er formelt kaldet et fremlejemål.

Det er vigtigt at du sætter dig ind i reglerne for udlejning før du lejer ud.

Hvis du ønsker at fremleje, er det nødvendigt at du har tilladelse til det i din lejekontrakt.

“Nice to know” ved fremleje

Fremlejeaftaler skal altid indgåes skriftligt mellem fremlejegiver og fremlejetager.

Når fremlejekontrakten er udfærdiget, skal din udlejer have en kopi af lejekontrakten, inden fremlejeperioden starter, og inden fremlejetager flytter ind, jf. lejelovens § 69, stk. 3.

Det er gratis at anvende lejekontraktsgeneratoren på EINDOM, som er den autoriserede A9 typeformular. På den måde sikrer du dig, at fremlejeaftalen er gyldig og kommer omkring alt, hvad den bør gøre.

Når du skal lave fremlejekontrakten, kan du tage udgangspunkt i din egen lejekontrakt og tilpasse den, hvor det er nødvendigt.

I lejekontraktens § 1 skal du eksempelvis huske at vælge “Lejeforholdet er et fremlejeforhold”. Du skal også huske at angive lejeperioden i § 2.

Sørg for at være opmærksom, hvis du angiver en periode i lejekontrakten, da den som udgangspunkt så er uopsigelig. I aftalen §11 kan I dog aftale et opsigelsesvarsel, hvis du vil bevare muligheden for at komme hjem før tid.  Dette gælder dog begge veje, så du risikerer dermed også at din lejer siger op, hvilket jo ikke er sjovt hvis du er bortrejst til udlandet ifm. studie eller arbejde.

Husk at du ikke må kræve højere husleje end den du selv betaler, samt at du maks må kræve 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders forudbetalt leje.

 

Teamet bag EINDOM

Teamet bag EINDOM 

Eindom er ægte vandkantsguld – alle i teamet er opvokset på Lolland Falster. Eindom har kontor i Bredgade i København og hovedsæde i Nykøbing Falster. Ikke omvendt.

 

40 procent af udlejerne i Danmark er privatpersoner med udlejning som bierhverv. Og rigtig mange af dem befinder sig udenfor de store byer – og har i øvrigt større overskud.

I dag bor 2,4 millioner danskere til leje. Og tallet er stigende. Eindom.dk sikrer både lejere og udlejere, og gør det nemt at administrere alt det praktiske og få juraen på plads. Helt gratis.

Hvordan kan det være gratis?

Fordi vi inden længe lancerer tilkøbsmoduler, som større virksomheder der udelukkende lever af udlejning har brug for. Til en konkurrencedygtig pris og med højere brugervenlighed.  Derfor kan vi tilbyde en freemium version, som letter administrationen og sikrer dig som udlejer og lejer.  Hvad du vil bruge al den ekstra tid og manglende bekymringer til, blander vi os ikke i.


Niels Erik Bidstrup
Partner / CEO

Niels er uddannet indenfor shipping – faktisk i den bygning som i dag danner rammerne om EINDOM i Nykøbing Falster. I 2006 stiftede han Nelma og har således 12 års erfaring med ejendomsdrift- og administration.

Foruden ejendomsdrift- og administration har Niels oparbejdet stor erfaring med software og app-udvikling igennem sin anden virksomhed Vinterservice Danmark, som siden 2010 er vokset stærkt og nu også dækker det tyske marked.

I Danmark servicerer Vinterservice cirka 500 ejendomme og bruger, som de eneste i Danmark, SmartCars med sneplove.


Henrik Sylvester Pedersen
Partner / CTO

Henrik har programmeret siden har var 10 år gammel, og er en særdeles passioneret og engageret it-udvikler.

Henrik har specialiseret sig i sikkerhed, tech innovation og performance optimering og arbejdet med alt fra WordPress plugins til backend-udvikling for en af Danmarks største spilsider.

Henrik er EINDOM’s product owner og i øvrigt en respekteret tech blogger på blandt andet Medium.