Ophæv eller opsig din lejer

Ophævelse af lejeaftale

En ophævelse sker med øjeblikkelig virkning, og er vel den yderste konsekvens at du som udlejer kan foretage dig overfor lejer, for det betyder at din lejer skal flytte fra lejemålet.

Det kræver dog, at din lejer har foretaget sig væsentlige overskridelser af jeres lejeaftale. Helt konkret er det en overtrædelse af Lejelovens § 93, der berettiger at en lejeaftale kan ophæves.

Eksempler på forhold som gør at du kan ophæve lejeaftalen:
 • Manglende huslejebetaling over en længere periode, og du som udlejer har givet en betalingsfrist på 14 dage, hvor lejeren stadig ikke har betalt. Dit påkrav kan først afsendes 3 hverdage efter seneste betalingsdato. Påkravet skal indeholde krav på huslejen, samt påmindelse om lejeforholdets ophør, hvis lejen ikke betales.
 • Lejer anvender lejemålet til andet end det i har aftalt i lejekontrakten, fx. til erhverv istedet for bolig. Som udlejer skal du gøre indsigelse overfor lejer, og hvis denne så stadig anvender lejemålet til andet end hvad der er aftalt, har du som udlejer ret til at ophæve lejeaftalen.
 • Hvis lejer nægter dig adgang til lejemålet – Hvis du og din lejer har aftalt, at du som udlejer har adgang til lejemålet fx. ifm. håndværkere der skal udbedre en mangel, og lejer nægter dette, kan du ophæve lejemålet.
 • Står lejemålet tomt –  Hvis din lejer er flyttet selvom I har aftalt at lejemålet skal beboes for en sikkerhedsskyld, kan lejemålet ophæves.
 • Vanrøgt – Hvis din lejer ødelægger eller påfører skade på dit lejemål, kan du ophæve lejeaftalen straks, hvilket normalt betyder at lejer skal være ude indenfor et par dage.
 • Overladelse af lejemål til andre – din lejer må ikke blot overlade lejemålet til andre mennesker, som ikke i forvejen bor i husstanden.
Lejer er til gene og overholder ikke god skik og orden

Hvis din lejer er til gene for enten dig som udlejer eller de øvrige beboer i ejendommen kan lejeaftalen ophæves, som f.eks:

 • Lejer truer eller udøver vold mod udlejer eller de øvrige beboer
 • Lejers adfærd er til gene, både på et sundhedsmæssigt utrygt, og støjende uacceptabelt niveau
 • Lejers husdyr er til væsentlig gene, pga. støj, lugt, frygt mm.

 

Opsigelse af lejeaftale

En opsigelse fra udlejers side skal altid ske jf. Lejelovens §§ 83 og 87, der fastsætter, at opsigelsen skal være skriftlig samt indeholde oplysning om årsagen til opsigelsen.

Som udgangspunkt kan du som udlejer ikke opsige din lejer, hvis I har indgået en tidsubestemt lejeaftale, med mindre der foreligger grunde som er nævnt i Lejelovens § 83 og §84.

Generelt kan du opsige din lejer hvis

 • Din lejer overholder ikke god skik og orden. Hvis du har lavet en husorden, har lejer lov til at rette op på sin adfærd, så det kræver flere påbud overfor lejer og god dokumentation for at lejer har overtrådt husordenen og iøvrigt er adfærdmæssigt er til gene dig eller de øvrige beboere.
 • Din ejendom/lejemål skal rives ned
 • Du flytter selv ind i lejemålet, og kan derfor opsige din lejer med et års varsel. Uanset om det er ejer eller andelsbolig. Du skal dog ikke have andre lejemål og samtidig skal du have ejet boligen da lejeaftalen blev indgået.
Opsigelse af lejer i et værelse

Hvis din lejer blot har lejet et værelse, i noget som er en del af din bolig er der minimum én måneds varsel.