Hvad er ejendomsadministration for en størrelse?

Som iværksættere pitcher man sin idé for rigtig mange forskellige mennesker. Selvom man selv syntes, at man har verdens bedste idé eller projekt, handler det også om at forklare hvad sagens kerne er.

Det har vi i Eindom flere gange haft mulighed for.

Nogen gange går præsentationen godt og andre gange, havde man ønsket et bedre output. Det er en iværksætters lod. Hårdt arbejde, afslag og frem med en ny og bedre præsentation. Indtil målet er nået!

Så hvad er Ejendomsadministration egentligt?

For at skære det ud i pap, så er der tre primære grupper man kan beskæftige sig med.

Der er ejere, udlejere, lejere og administratorer.

Fælles for dem alle er, at de har en relation i forhold til fast ejendom, hvad enten der er tale om en ejendom, en forening eller et lejemål.

Når man beskæftiger sig med udlejningsejendomme eller generelt bare boligudlejning, er der en masse reguleringer i Lejeloven, som man skal tage højde for.

I Danmark er der nogle formkrav som man skal efterleve når man udlejer et boliglejemål. Helt overordnet, skal der benyttes en bestemt lejekontrakt, nemlig Typeformular A9, som naturligvis tilpasses de inviduelle forhold omkring lejemålet og aftalen imellem udlejer og lejer.

Husleje og forbrug afregnes løbende iht. aftale. For private boligudlejnings lejemål, afregnes huslejen månedligt, og forbrug af vand og varme afregnes ved aconto betalinger, som afstemmes løbende iht. måleraflæsninger. Det er typisk en gang om året at der bliver lavet et forbrugsregnskab.

Hvis man har flere ejendomme eller lejemål generelt, vælger udlejere oftest at få en administrator til at varetage huslejeopkrævning, forbrugsregnskab og eventuelt betalinger samt bogførings- og regnskabsdelen.

Opstår der tvist imellem Lejer og Udlejer, kan en dygtig ejendomsadministrator også hjælpe, og ellers har de fleste større selskaber et samarbejde med en advokat, som tager over hvis der er behov for egentlig rådgivning.

 

 

 

 

EINDOM for revisorer, bogholdere og ejendomsadministratorer

Her finder du svarene på de mest stillede spørgsmål fra revisorer og bogholdere, som bruger EINDOM

Hvad er målet med EINDOM?
Målet med EINDOM er at give små og mellemstore virksomheder et stærkt redskab til at styre deres udlejning og ejendomsadministration bedre.

Hvis der bliver bogført, kørt husleje og rykket lejere digtigalt, vil overblikket over ejendomsselskabet og den livsnødvendige likviditet blive stærkt forbedret, og det betyder, at timers manuelt tastearbejdet og administrativt arbejde nu kan automatiseres, uden at du skal investere i dyre ejendomsprogrammer.

EINDOM er fremtidens svar på ejendomsadministration og samtidig reducerer du dine timer og omkostninger på alt det trivielle tastearbejde

EINDOM er et nyt og moderne regnskabsprogram, og vi har stor respekt for både bogholdere/revisorer og lovgivning, og for at tingene bliver regnet og behandlet på den rigtige måde. EINDOM er delt i to med en brugergrænseflade rettet mod den lille virksomhed, der gerne vil bogføre og lave det meste regnskab selv. Der forsøger vi på bedste vis at guide dem til at overholde lovgivningen og få et så korrekt resultat som muligt.

Den anden del er rettet mod bogholdere, administratorer og revisorer, der foretrækker at trække data ud og ind, at arbejde med E-conomic, afstemme bank med import af bankfil osv. Den del er uforståelig for almindelige brugere. Til gengæld giver den god mening for bogholdere og revisorer.

Vil EINDOM ikke fjerne arbejde for bogholdere og revisorer?

Langt de fleste små udlejere og mindre administrationsvirksomheder bruger typisk Excel eller flere mindre programmer, da de ikke har pengene til at købe de store professionelle adminstrationsprogrammer, og derfor hutler de sig igennem administration og udlejningen, med simple office-skabeloner og rådgivning fra venner og online foraer. Når udlejerne får flere lejemål, er det de færreste der kan overskue lejerhenvendelser, huslejeopkrævning med alt hvad der hører ift. rykkere og restancelister.

Vi forventer, at udlejerne på sigt løbende vil indskanne bilag og sætte deres udlejning i system, og så lade en professionel om at bogføre dem og lave alt det andet vedrørende regnskabet i Economic.

Kan EINDOM bruges til udlejningsvirksomheder med moms?

Det korte svar er JA. Dog er vi stadig i “version 1.0” hvor vi primært har fokus på boligudlejning. Således er lejekontrakter og andre skabeloner primært rettet til private udlejere.

I Economic kan du lave dit regnskab og ajourføre momskonti som du plejer.

Øger EINDOMs hjælp til udlejningen risiko for fejl?
Vores hjælp til udlejning er udarbejdet i samarbejde med administratorer, revisorer og jurister. Servicen er skabt således, at brugerne nemt og hurtigt kan sætte deres udlejning i system, for at få et bedre overblik, reducere fejl og spare på omkostninger til advokat og revisor.

EINDOM gived mulighed for at Udlejer selv kan stå for de daglige og månedlige posteringer, imens revisoren kan kigge med fra sin egen profil.

Er det lovligt at smide papirbilag ud?

Så længe materialet til enhver tid opbevares i fem år, må materialet gerne opbevares elektronisk. I henhold til bogføringsloven §10, stk. 2 må regnskabsmaterialet opbevares på et elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie, så længe det er muligt at udskrive i klarskrift. Regnskabsmaterialet defineres blandt andet som bilag jf. BL §5. Derfor er det helt lovligt at smide sine bilag ud, efter de er uploadet i EINDOM.

Er det sikkert at have regnskabsmateriale i skyen?

Der er næsten ikke et sikrere sted at opbevare sit regnskabsmateriale end i skyen. Når alt materiale er lagt i skyen, sker der fx ingenting, hvis din computer bliver stjålet, eller huset brænder. Mange af de kontroller, du som revisor kigger efter i forbindelse med fysisk sikkerhed, er derfor ikke længere nødvendige.

Tager det lang tid at bogføre i EINDOM?

Alle stamdata oprettes via lejekontrakten eller i vores faneblade for henholdsvis Ejendom, Lejemål, Lejere, Opkrævninger osv.

Når først de relevante data er tastet ind i platformen, er det muligt for EINDOM at bogføre de fleste ting automatisk. Super tidsbesparende og ressourcefrit.

Er det svært at bogføre husleje i EINDOM?

På ingen måde. Alt er automatisk når først du har indtastet dine lejeinformationer.

PBS: Opkræv huslejen via PBS, og samtidig kan dine tal blive bogført i Economic. Det kræver blot at du får integrationen med Economic sat op. Det hjælper vi gerne med.

Kan I henvise kunder til mig, som bogholder eller revisor?

Ja – det kan vi da. Vi har flere brugere som gerne vil bruge Eindom men samtidig ønsker hjælp til regnskab mm. Kontakt vores support for nærmere information.

Udlejning af bolig: Det skal du vide

Uanset om du vil udleje en bolig for at tjene penge eller bare vil hjælpe din familie, kan det betale sig at sætte sig ind i reglerne for udlejning. For det kan hurtigt blive dyrt, hvis du ikke er ordentligt forberedt.

Udlejning af en ejerbolig kan være en god løsning i mange situationer. Men der er en del faldgruber, som du bør kende til, før du sætter din underskrift på en lejekontrakt. Lejeloven har mange bestemmelser, som sikrer lejernes rettigheder, og hvis der opstår uenighed mellem dig og lejeren, så risikere du en sag i huslejenævnet.

Derfor har vi i EINDOM udarbejdet en oversigt over, hvad du skal vide, før du kaster dig ind i udlejningsbranchen:

Er det en ejerlejlighed? – Så skal ejerforeningens vedtægter og husorden overholdes

Hvis der er tale om udlejning af en lejlighed, så er det en god idé først at tjekke foreningens vedtægter. De kan betragtes som foreningens grundlov. Hvis der står noget, som begrænser din ret til at udleje, så er du nødt til at respektere dette forhold.

Derfor ser man også tit i boligannoncer, at der ofte står ”forældrekøb tilladt”. Det sker netop for at signalere, at hér er der en lejlighed, som er velegnet til udlejning. Hvis vedtægterne ikke nævner noget om udlejning, så er det som udgangspunkt tilladt at leje at udleje. Vedtægterne kan være meget specifikke og fx have en bestemmelse om, at en lejer ikke må fremleje værelser, eller at boligen maksimalt må have et bestemt antal beboere. Her kan også stå nogle regler for udlejning via fx Airbnb, altså regler for korttidsudlejning og fremleje. Her vil det være beskrevet, om det er tilladt, og om korttidsudlejning er begrænset til et bestemt antal dage eller specifikke uger om året, eller der kan stå i vedtægterne, at fremleje f.eks. kun må foregå i forbindelse med udstationering eller kortere studieperioder i en anden by.

Det næste vigtige dokument, som kan begrænse mulighederne, er foreningens husorden. Den beskriver, hvilken adfærd der tillades og ikke tillades i ejendommen. Her vil typisk stå noget om husdyr, og hvornår der skal være ro om aftenen. Hvis der er en husorden, så skal den vedlægges lejekontrakten.

Hvis du ønsker at udleje et hus, så er der ikke de samme begrænsninger, som man ser med lejligheder. I et hus skal der ikke tages lige så mange formelle hensyn, men det kan stadig blive problematisk, hvis dine lejere larmer eller på andre måder generer naboerne i et fredeligt villakvarter.

Lejekontrakt – A9 Typeformular

En række bestemmelser i lejeloven kan ikke fraviges. Derfor bliver de fleste lejekontrakter lavet ud fra samme udgangspunkt, og det er nemt en lejekontrakt på nettet som du selv kan udfylde. I Eindom har vi dog valgt at gøre det let, enkelt og digital, hvis du alligevel skal udleje. Så mener vi, at du lige så godt kan have styr på dine dokumenter og udlejning, ift. husleje, depositum mm.

Der bør altid laves en lejekontrakt, også hvis der er tale om et forældrekøb, hvor det er dit barn, som skal bo i lejligheden. Bestyrelsen i ejerforeningen vil sikkert bede om at se en kopi af lejekontrakten, og ofte er det et krav at ejerforeningen som minimum har ejers navn og bopælsadresse oplyst.

 

Fremleje: 

Lejekontrakten skal være forsynet med en udløbsdato, ellers risikerer du, at du ikke kan opsige lejeren. Det er vigtigt, at tidsbegrænsningen er begrundet. F.eks. kan der stå, at udlejer selv vil benytte boligen, når tidsbegrænsningen udløber. Hvis der ikke er nævnt en gyldig begrundelse, så kan lejekontrakten komme i strid med lejelovens § 80, stk. 3, hvor der står, at ”boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke må anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold”.

Huslejefastsættelse: Hvilken husleje må jeg tage?

Det er ret kompliceret at sætte sig ind i de præcise regler for husleje, som både afhænger af antal lejemål i ejendommen, hvornår er den opført, og om lejemålet ligger i en kommune, hvor boligreguleringsloven gælder. I det følgende gennemgås derfor kun reglerne for ejendomme med flere end syv lejemål i kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder.

Hvis der er tale om en lejlighed i en ejendom fra før 1992, så er der grænser for, hvor højt du må sætte huslejen. Hvis du vil være sikker på, hvilken husleje du kan tage, så kan du bede huslejenævnet om at fastsætte den leje, som du lovligt kan kræve for lejemålet. Sådan en forhåndsgodkendelse koster 520 kr. (2019-niveau).

Hvis ejendommen er fra 1992 eller senere, så er der fri huslejedannelse, og det betyder, at du kan tage en højere leje.

Siden 1996  har der været mulighed for, at private udlejningsboliger, som bliver gennemgribende istandsat, kan genudlejes til en husleje, som bliver fastsat efter det lejedes værdi (jf. § 5, stk. 2, i boligreguleringsloven). Forbedringerne skal overstige 2.255 kr. pr. m2 eller et samlet beløb på 257.894 kr. (2019-niveau). For at fri markedsleje gælder for ejendomme fra før 1992, skal det skrives ind i lejekontraktens §11.

Automatisk bogføring og PBS huslejeopkrævning

EINDOM er det lette program til dig som udlejer, der kunne tænke sig at digitalisere og automatisere sin udlejningsforretning.

Væk med papirbilag, Excel-ark og manuelle afstemninger.

Vi har nu løsningen klar til dig som udlejer eller mindre ejendomsadministrator

 • Daglig administration af lejemål og lejere
 • Opret lejemål
 • Opret lejere
 • Opkræv husleje med PBS
 • Automatisk bogføring i boligudlejning
 • Afsteming i regnskabsprogrammet E-conomic

Kontakt os endelig hvis det kunne have interesse.

Let, online og tilgængelig 24/7 – når boligudlejning skal være en leg.

Support chat 9-22

Boligudlejning
Let ejendomsadministration

Bag om EINDOM: Niels Erik Bidstrup

Niels Erik Bidstrup

Niels har 12 års erfaring med ejendomsdrift og administration fra sit firma Nelma, som før det var uddannet indenfor Shipping, idet firma /ejendom, som idag danner rammerne for virksomheden i Nykøbing Falster aka. “Det gule slot”

Niels Bidstrup er stifter af EINDOM og holdets mest erfarne iværksætter. Med sine 12 års erfaring indenfor ejendomsdrift- og administration, drager EINDOM og holdet fordel af de mange projekter og opgaver som Niels igennem tiden har løst. Opgaver for private, boligforeninger, profesionelle administratorer, advokater med flere. Alle med nogen som har haft interesse i fast ejendom, hvad enten det har været ift. vedligeholdelse eller administration. Som stifter af Vinterservice Danmark, har Niels udviklet software og apps, som senest er kommet til Tyskland. Det er vores ambition er udvikle Danmarks letteste administrationsprogram til udlejning og ejendomsadministration.

Bag om EINDOM: Mød medstifter og udvikler Henrik Sylvester Pedersen

Talentfulde unge mennesker på Lolland Falster, udvikler innovativ løsning til et støvet marked for udlejning og ejendomsadministration.

Henrik Sylvester Pedersen

En af de tre iværksættere bag softwarevirksomheden EINDOM, som håndterer udlejning og ejendomsadministration.

Henrik er 23 år, bosiddende i Sakskøbing hos sine forældre, for at kunne frigøre alle de nødvendige ressourcer der skal til for at gøre EINDOM til den ultimative succes.

Henriks nøgleord er sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed!

Som en anerkendt skribent på it-mediet Medium, har han tusindvis af følgere, når Henrik poster artikler indenfor IT og sikkerhed generelt.

Fritiden bruges med EINDOM, kæresten vickie, en sort kat og hvis vejret byder det cykler han gerne MTB-race på forskellige spor på Sjælland og Lolland Falster.

Selvom videoen er taget med Cola, i daglig tale kaldet udvikler vand, er Henrik én af de få i softwarebranchen, som er skarpt fokuseret på kost og ernæring.
– Vel nok firmaets største forbruger af salater fra Netto!

Iøvrigt er det unødvendigt at nævne, at Henrik har kodet siden har var 10 år gammel, og iøvrigt hjulpet flere af danmarks største websites med optimering og sikkerhedsaspekter.

Følg med og læs mere om EINDOM på vores facebook side.

Tag din udlejningsforretning med på farten!

Tag dit udlejning med på farten, uden at miste overblik!

 • Opret lejere og lejekontrakter, uanset hvor du er
 • Upload dokumenter og bogfør data eller nøgletal på lejemålet
 • Hav altid overblik over din økonomi og dine lejemål
 • Endnu flere funktioner på vej – vi arbejder på højtryk og kan snart præsentere vores modul til forbrugsregnskab

Husk at tage billeder af dine lejemål, og upload dem nemt til din konto på EINDOM med få klik. På den måde har du altid en digital dokumentation for standarden på dit lejemål det rette sted.

Software til boligudlejning

Til dig der har et eller flere lejemål, og som gerne vil have styr på din udlejning.

EINDOM er Danmarks letteste software til udlejning og ejendomsadministration.

Let administration

 • Med EINDOM kan du let oprette lejemål
 • Lejere og ventelister giver dig et hurtigt overblik
 • Data- og dokumenthåndtering
 • Vi tilbyder gratis og lovlige skabeloner til indflytning og fraflytning
 • Lejekontraktsgenerator med guides og tips til §11

 

Funktioner der snart er klar:

 • Forbrugsregnskab
 • Huslejeregulering
 • Integration med regnskabsprogram
 • Huslejeopkrævning

 

Opret dig gratis på app.eindom.dk

Software til Ejendomsadministration fra Eindom.

 

Vi flytter din ejendomsdata gratis!

Mangler du et system til din udlejning eller er du træt af dit gamle program?

Så flytter vi gratis din ejendomsdata til EINDOM. Du får al stamdata fra dit gamle program overført til EINDOM. Og dine lejere og lejemål? Dem flytter vi naturligvis også med.

Når vi har flyttet dit materiale, laver vi alle dine lejemål, så du hurtigt er klar til at lave nye lejemål i EINDOM. Ring til os på 70 20 90 97 og hør mere, eller skriv til support@eindom.dk